Резидент Наталія Володимирівна

Викладач ВНТУ

Публікації

Монографії (1)

1. Ткаченко С. Й. Теплообмін в системах біоконверсії [Текст] : монографія / С. Й. Ткаченко, Н. В. Резидент. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 124 c. - ISBN 978-966-641-396-6.

Навчальні посібники (3)

1. Резидент Н. В. Експлуатація промислового теплоенергетичного устаткування [Текст]. Частина ІІ. Експлуатація промислових паротурбінних установок : навчальний посібник / Н. В. Резидент, С. Й. Ткаченко, М. М. Чепурний. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 101 с.
2. Чепурний М. М. Нагнітачі та теплові двигуни [Текст] : навчальний посібник / М. М. Чепурний, Н. В. Резидент. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 99 с.
3. Чепурний М. М. Тепломасообмін в прикладах і задачах [Текст] : навчальний посібник / М. М. Чепурний, Н. В. Резидент. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 128 с.

Патенти (7)

1. Пат. 125227 UA, МПК C02F 11/04. Однопрохідний біореактор біогазової установки [Текст] / С. Й. Ткаченко, Н. Д. Степанова, Н. В. Резидент, Д. І. Денесяк, К. О. Іщенко (Україна). - № a 2017 12221 ; заявл. 11.12.2017 ; опубл. 10.05.2018, Бюл. № 9. - 5 с. : кресл.
2. Пат. 41855 UA, МПК C02F 11/00, C02F 11/04. Установка для отримання біогазу [Текст] / С, Й. Ткаченко, Н. В. Резидент, Н. Д. Степанова, Н. В. Пішеніна (Україна). - № u200900482 ; заявл. 23.01.2009 ; опубл. 10.06.2009, Бюл. № 11. - 3 с. : кресл.
3. Пат. 56758 UA, МПК G01N 25/18. Спосіб визначення коефіцієнта тепловіддачі за умов конвективного теплообміну органічної суміші [Текст] / C. Й. Ткаченко, Н. В. Пішеніна, Н. В. Резидент (Україна). - № a201008526 ; заявл. 08.07.2010 ; опубл. 25.01.2011, Бюл. № 2. - 4 с. : табл.
4. Пат. 97021 UA, МПК G01N 25/18. Спосіб визначення коефіцієнта тепловіддачі за умов конвективного теплообміну органічної суміші [Текст] / C. Й. Ткаченко, Н. В. Пішеніна, Н. В. Резидент (Україна). - № a201005661 ; заявл. 11.05.2010 ; опубл. 26.12.2011, Бюл. № 24. - 5 с. : табл.
5. Пат. 46807 UA, МПК C02F 11/04. Установка для отримання біогазу [Текст] / С. Й. Ткаченко, Н. В. Резидент, Н. Д. Степанова, Н. В. Пішеніна (Україна). - № u200906401 ; заявл. 19.06.2009 ; опубл. 11.01.2010, Бюл. № 1. - 3 с. : кресл.
6. Пат. 15905 UA, МПК C02F 11/04. Установка для отримання біогазу [Текст] / С. Й. Ткаченко, Н. В. Резидент, Н. В. Пішеніна, М. С. Гуменюк (Україна). - № u200601131 ; заявл. 06.02.2006 ; опубл. 17.07.2006, Бюл. № 7. - 3 с. : кресл.
7. Пат. 19219 UA, МПК F26B 9/00. Установка для використання та утилізації енергії біогазу [Текст] / О. Ю. Співак, Н. В. Резидент, Н. В. Колесник (Україна). - № u200605262 ; заявл. 15.05.2006 ; опубл. 15.12.2006, Бюл. № 12. - 3 с. : кресл.

Статті (20)

1. Чепурний М. М. Газотурбінні надбудови на теплоелектроцентралях із теплофікаційними турбінами [Електронний ресурс] / М. М. Чепурний, Н. В. Резидент, Ю. К. Возіян // Наукові праці ВНТУ. – 2016. – № 1. – Режим доступу: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/465
2. Утилізація теплоти відхідних газів із котлів в утилізаторах контактного типу [Електронний ресурс] / М. М. Чепурний, Н. В. Резидент, Т. М. Олексина, Ю. К. Возіян // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2015. - № 4. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/455.
3. Чепурний М. М. Теплоелектроцентралі на базі опалювальних котелень і газотурбінних установок [Електронний ресурс] / М. М. Чепурний, Н. В. Резидент С. В. Поліщук // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2015. - № 3. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/4.
4. Теплоелектроцентралі з бінарним циклом [Електронний ресурс] / М. М. Чепурний, Н. В. Резидент, Т. М. Олексина, Ю. К. Возіян // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2015. - № 2. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/447.
5. Чепурний М. М. Теплоелектроцентралі на базі протитискових парових турбін і турбін з низькотемпературним робочим тілом. [Електронний ресурс] / М. М. Чепурний Н. В. Резидент, Т. М. Олексина, // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2015. - № 1. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/438.
6. Чепурной М. Н. Сравнительная эффективность применения тепловых насосов в низкотемпературных системах теплоснабжения [Текст] / М. Н. Чепурной, Н. В. Резидент // Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. - 2015. - № 5. - С. 87-94.
7. Чепурний М. М. Газопарові установки на основі газових і протитискових парових турбін [Електронний ресурс] / М. М. Чепурний, Н. В. Резидент, С. В. Поліщук // Наукові праці ВНТУ. - 2014. - № 4. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/425.
8. Чепурний М. М. Застосування парокомпресійних теплонасосних установок для утилізації скидної теплоти конденсаторів парових турбін [Електронний ресурс] / М. М. Чепурний, Н. В. Резидент // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2013. - № 4. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/384.
9. Чепурний М. М. Використання теплоти відхідних продуктів згорання палива в те- плонасосних установках [Електронний ресурс] / М. М. Чепурний, Н. В. Резидент // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2013. - № 3. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/372.
10. Чепурний М. М. Особливості застосування парокомпресійних теплонасосних установок [Електронний ресурс] / М. М. Чепурний, С. Й. Ткаченко, Н. В. Резидент // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2013. - № 2. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/362.
11. Чепурний М. М. Аналіз застосування протитискової турбіни пр-6-35/5/1,2 для теплофікації [Електронний ресурс] / М. М. Чепурний, Н. В. Резидент, Є. С. Корженко // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2013. - № 1. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/354.
12. Чепурний М. М. Оцінка ефективності енергопостачання від промислових теплоцентралей [Електронний ресурс] / М. М. Чепурний, Н. В. Резидент // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2012. - № 4. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/340.
13. Чепурний М. М. Особливості теплообміну за умови великих тисків повітря в рекуператорах газотурбінних установок [Електронний ресурс] / М. М. Чепурний, Н. В. Резидент // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2012. - № 3. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/329.
14. Чепурний М. М. Енергетичні характеристики турбогенераторів та економічні режими їхнього завантаження [Електронний ресурс] / М. М. Чепурний, Н. В. Резидент, І. М. Димніч // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2012. - № 2. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/319.
15. Ткаченко С. Й. Нові аспекти застосування теорії подібності в теплотехнічних розрахунках систем біоконверсії [Електронний ресурс] / С. Й. Ткаченко, Н. В. Резидент // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2009. - № 2. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/120.
16. Ткаченко С. Й. Ідентифікація закономірностей теплообміну за умов невизначеності вхідних даних [Текст] / С. Й. Ткаченко, Н. В. Резидент // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2006. - № 6. - С. 142-146.
17. Ткаченко С. Й. Експериментальне визначення інтенсивності тепловіддачі до багатокомпонентних органічних сумішей [Текст] / С. Й. Ткаченко, Н. В. Резидент, Є. П. Ларюшкін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2006. - № 1. - С. 35-44.
18. Ткаченко С. Й. Моделювання інтенсивності теплообміну до багатокомпонентних органічних сумішей [Текст] / С. Й. Ткаченко, Н. В. Резидент // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2005. - № 6. - С. 187-192.
19. Дензанов Г. О. Біоконверсія природних фосфатів [Текст] / Г. О. Дензанов, Г. Д. Петрук, Н. В. Резидент // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2004. - № 4. - С. 116-120.
20. Ткаченко С. Й. Залежності для оцінки значень коефіцієнтів тепловіддачі в системах термостабілізації біогазового реактора [Текст] / С. Й. Ткаченко, Д. В. Степанов, Н. В. Резидент // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2004. - № 2. - С. 65-70.

Тези доповідей (10)

1. Резидент Н. В. Методи визначення інтенсивності теплообміну в багатокомпонентних середовищах [Електронний ресурс] / Н. В. Резидент, С. Й. Ткаченко, К. О. Іщенко // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2020/paper/view/9478.
2. Резидент Н. В. Енергопостачання комбінату хлібопродуктів з використанням альтернативних видів палива із відходів виробничого циклу [Електронний ресурс] / Н. В. Резидент, Н. А. Кучер // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві, Вінниця", 10-12 листопада 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/view/10928.
3. Ткаченко С. Й. Особливості визначення інтенсивності теплообміну тиксотропних речовин [Електронний ресурс] / С. Й. Ткаченко, Н. В. Резидент, В. С. Ткачук // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві, Вінниця", 10-12 листопада 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/view/10931.
4. Ткаченко С. Й. Застосування методів регулярного теплового режиму для визначення інтенсивності теплообміну [Електронний ресурс] / С. Й. Ткаченко, Н. В. Резидент, Д. І. Денесяк // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/4865.
5. Регулярний режим нагрівання рідини в обмеженому об`ємі заповненому рідиною [Електронний ресурс] / С. Й. Ткаченко, Н. В. Резидент, Д. І. Денесяк, П. С. Коба // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/4867.
6. Ткаченко С. Й. Однопрохідний реактор біогазової установки [Електронний ресурс] / С. Й. Ткаченко, Н. Степанова, Н. Резидент // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/4937.
7. Ткаченко С. Й. Методи визначення коефіцієнтів тепловіддачі в нестаціонарних режимах теплообміну [Текст] / С. Й. Ткаченко, Н. В. Резидент // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві (2018)", 13-15 листопада 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 431-432.
8. Ткаченко С. Й. Формування об`єкта-гіпотези за умов синтезу біогазової установки [Електронний ресурс] / С. Й. Ткаченко, Н. В. Резидент, К. О. Іщенко // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2017/paper/view/2385.
9. Резидент Н. В. Переваги використання протитискових турбін на промислових тец для теплофікації [Електронний ресурс] / Н. В. Резидент, М. М. Чепурний, О. І. Затолочний // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2016/paper/view/443.
10. Ткаченко С. Й. Наближені методи моделювання за умов визначення теплообміну в ньютонівських та неньютонівських рідинах [Електронний ресурс] / С. Й. Ткаченко, Н. В. Резидент, К. О. Іщенко // Матеріали мiжнародної науково-технічної конференцiї "Інноваційні технології в будівництві-2016", м. Вiнниця, 5-7 листопада 2016 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2016/paper/view/1617.