Резидент Наталія Володимирівна

Резюме

У 2003 році закінчила Вінницький державний технічний університет і отримала диплом магістра з енергетики. Аспірантуру закінчила в 2006 році.

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Тепломасообмінні та гідродинамічні процеси в елементах систем біоконверсії" за спеціальністю 05.14.06 - Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.

Автор понад 50 наукових праць, з них 1 монографія, понад 20 статей у фахових виданнях, 3 навчальних посібники, дистанційні курси, 5 патентів на корисну модель та 1 патент на винахід, 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на комп’ютерні програми.

Напрямок наукових досліджень: " Теплообмін та гідродинаміка багатокомпонентних середовищ в елементах тепло- і біотехнологічного устаткування", "Аналіз та синтез комбінованих теплоенергетичних установок".

e-mail: rezidentnv1@ukr.net

Аккаунт в Google Академії http://scholar.google.com.ua/citations?user=Fhcu27IAAAAJ&hl=uk